Bądź częścią zmiany

Portal Green Issue wspiera Politykę Środowiskową CLN, udostępniając przestrzeń, w której pracownicy CLN mogą zgłaszać pomysły na znaczną poprawę warunków środowiskowych ograniczając wpływ naszej działalności na środowisko. 

Aby zachęcić do dzielenia się pomysłami na Portalu, osoba z każdego regionu, która każdego roku, w okresie od 1 lipca do 30 czerwca, zgłosi najlepszy pomysł, otrzyma nagrodę od Regionalnego Lidera. 

Pomysły, które można zgłaszać za pośrednictwem Portalu, to nowe pomysły, które dają możliwość lepszego osiągnięcia naszych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, takich jak: 

  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  • Zmniejszenie zużycia gazu 
  • Ograniczenie zużycia benzyny lub oleju napędowego w transporcie 
  • Konwersja procesów z tych wykorzystujących gaz na te wykorzystujące energię elektryczną 
  • Inny pomysł na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, takich jak CO2

Pomysły w portalu można zgłaszać na dwa sposoby:

  1. Pracownik CLN Group może zgłosić pomysł bezpośrednio na tym Portalu, jeżeli zakład, w którym pracuje, nie posiada własnego systemu zbierania pomysłów. Dotyczy to regionów Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Turcji i Rumunii.
  2. W przypadku zakładów, które posiadają już system pomysłów służących do zbierania ulepszeń od swoich pracowników, pracownik BHP zakładu przedstawi pomysł do rozpatrzenia przez Komitet, gdy lokalny pomysł spełni kryteria ważnego pomysłu dla Portalu. Oznacza to, że pomysł powinien zostać zgłoszony do już istniejącego lokalnie systemu pomysłów na ulepszenia zakładu i zostanie przekazany Komitetowi przez pracownika ds. BHP za pośrednictwem portalu. Dotyczy to regionów Rosji, Portugalii, Francji, Polski i Słowacji.

Dowiedz się więcej