Buďte súčasťou zmeny

Green Issue portál podporuje environmentálnu politiku skupiny CLN, a to tým že poskytuje priestor, kde môžu zamestnanci skupiny CLN navrhovať svoje nápady a významné tým zlepšovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie. 

Aby sa podporilo zdieľanie nápadov na portáli, tak osoba v každom regióne, ktorá každý rok v období od 1.júla do 30. júna predloží najlepší nápad, získa od regionálneho lídra cenu.  

Nápady, ktoré môžete predložiť cez portál, musia byť také návrhy, ktoré pomôžu "efektívnejšie" splniť naše ciele a znížiť emisie skleníkových plynov, a to nasledovne:

  • Zníženie spotreby elektrickej energie
  • Zníženie spotreby plynu
  • Zníženie spotreby benzínu alebo nafty v doprave
  • Zmena procesov využívajúcich plyn na procesy využívané elektrickú energiu
  • Iné návrhy na zníženie emisií skleníkových plynov, ako je CO2

Na portáli je možné predložiť Vaše nápady dvoma spôsobmi: 

  1. Zamestnanec skupiny CLN môže podať návrh priamo na tomto portáli, ak závod, v ktorom pracuje nemá vlastný systém na zhromažďovanie nápadov. Platí to pre región Brazília, Južná Afrika, Turecko a Rumunsko.
  2. V prípade závodov, ktoré už majú systém na zhromažďovanie nápadov na zlepšenie od svojich zamestnancov, zamestnanec zodpovedný za BOZP v závode predloží nápad na posúdenie vedeniu spoločnosti, ak predložený miestny nápad spĺňa kritéria platné pre tento portál. To znamená, že nápad by mal byť predložený do už zavedeného miestneho systému nápadov na zlepšenie v závode, a poverený pracovník BOZP ho zašle komisii prostredníctvom portálu. Platí to v regiónoch Ruska, Portugalska, Francúzska, Poľska a Slovenska

Dozvedieť sa viac